עזריאלי המכללה להנדסה ירושלים - המחלקה להנדסת תעשיה וניהולפרטי התקשרות

  • Yaakov Shreibom st. , 26, Jerusalem
  • 0505720431